Studio BNB

Zodra je een camera op een persoon richt, gaan de meeste mensen zich terstond ongemakkelijk voelen. Dat gevoel kennen we zelf maar al te goed. Bij het zien van een camera beginnen de meeste mensen zich krampachtig te gedragen en bewust of onbewust voor de camera te verbergen. Bij portret fotografie komt dan ook heel wat meer kijken dan de enkel de technische aspecten van de fotografie. Je zou zelfs kunnen zeggen dat die aspecten geheel ondergeschikt zijn aan het vermogen om als mens, contact met mensen te kunnen maken. Een portret fotograaf weet door ongemak heen te breken, of indien gewenst, juist zichtbaar te maken. De portretten die Anique maakt, komen door interactie tot stand en in de interactie ontstaat het geportretteerde. Het maakt daardoor geen enkel verschil of een portret ogenschijnlijk spontaan, of in studio setting ontstaat.