Studio BNB

Zodra je een camera op een persoon richt, gaan de meeste mensen zich terstond ongemakkelijk voelen. Bij het zien van een camera beginnen de meeste mensen zich krampachtig te gedragen en bewust of onbewust voor de camera te verbergen. Bij portret fotografie komt dan ook meer kijken dan enkel de technische aspecten van de fotografie. Een portret fotograaf weet door ongemak heen te breken, of indien gewenst, juist zichtbaar te maken. De portretten die Anique maakt komen door interactie tot stand. In de interactie ontstaat het geportretteerde. Het maakt daardoor nauwelijks verschil of een portret ogenschijnlijk spontaan, of in studio setting is ontstaan.