Studio BNB

Lens-less photography is een hedendaagse term voor een vorm van fotografie, waarbij de fotograaf zelf niet fotografeert. Lens-less research is daarvan afgeleid en staat voor fotografisch onderzoek, waarbij met bestaand beeld materiaal gewerkt wordt. In plaats zelf te creƫren, is in dit onderzoek middels bestaand beeldmateriaal universele creatie onderzocht. Leidraad tijdens het onderzoek waren vormstudies van structuren waargenomen in laboratoria en de natuur, gekoppeld aan historisch onderzoek. Het geheel geeft inzicht in de reeds verzamelde kennis met betrekking tot natuurlijke elektriciteit en universele creatie.

 

Pagina 1 van 8

Lens-less Research Project

Large field-of-view image van zonnevlekken op de zon op 15 July 2002, credits: Royal Swedish Academy of Sciences

In 1868 werd door twee wetenschappers onafhankelijk van elkaar een tot dan toe onbekend element ontdekt. Beiden bestudeerden dat jaar een volledige zonsverduistering en zagen een onbekende emissielijn op hun spectroscoop verschijnen. Op basis van die lijn werd geconcludeerd dat het een nieuw element betrof. Het element werd spoedig naar Helios vernoemd en Helium gedoopt. In 1907 toonde Ernest Rutherford echter aan dat alfadeeltjes die vrijkomen bij kernsplitsing, feitelijk heliumkernen zijn en bracht vervolgens de eerste fusie tot stand. Door een heliumkern op stikstof te bombarderen liet hij zuurstof ontstaan.

 

Wat Rutherford daarmee liet zien, was dat onze atmosfeer die grotendeels uit stikstof bestaat, door de inwerking van alfa deeltjes tot zuurstof kan worden vermaakt. Het kan dus goed zijn dat wij onze zo noodzakelijke zuurstof direct aan de zon te danken hebben. Op aarde wordt helium bovendien nauwelijks gevonden. Een verklaring daarvoor kan zijn dat alle helium dat ooit in de aarde zat, middels een fusie reactie tot koolstof verworden is. Deze vorm van fusie wordt triple alfa proces genoemd en is zowel in sterren als in laboratoria waargenomen, maar vreemd genoeg is voor de zon een andere theorie bedacht.

 

In 1938 opperde o.a. de Duitse fysicus Hans Bethe dat de zon en de sterren hun energie op zouden wekken middels een ander soort fusie en stelde hypothetisch dat daarbij waterstof omgezet zou worden in helium. Sindsdien denken we dat er waterstof fusie plaatsvind op de zon. Inmiddels is er 60 jaar fusie onderzoek verstreken, zonder dat we ooit een methode hebben gevonden om het proces lang genoeg stabiel te kunnen houden om middels dat proces schone energie op te kunnen wekken. Het lijkt er dan ook op dat de hypothese van Hans Bethe niet klopt en we iets proberen wat tegennatuurlijk is en daardoor nooit zal kunnen werken.

Foto's bestudeerd i.v.m. onderzoek v.l.n.r., 1) Equinox and Eruptive Prominence, september 1999, SOHO - EIT Consortium, ESA, NASA 2) Detailed closeup of magnetic structures on the Sun's surface, seen in the H-alpha wavelength on August 22, 2003. (Swedish 1-m Solar Telescope (SST) operated by the Royal Swedish Academy of Sciences, Oddbjorn Engvold, Jun Elin Wiik, Luc Rouppe van der Voort) 3) A long filament erupted on the sun on August 31, 2012, spotted by a movie capturing system, image is a still from the movie, captured by NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO) Credits: NASA/SDO/AIA, NASA/STEREO, SOHO (ESA & NASA)

next