Studio BNB

Documentair Research Project

 

Als opwarming van de aarde de enige reden van gletsjer smelt zou zijn, zouden alle gletsjers wereldwijd moeten smelten en dat is geenszins het geval. Het gegeven vormt een bekende anomalie op de Global Warming theorie, waar de meeste wetenschappers liever van wegkijken. Het fenomeen impliceert echter dat er op z'n minst een extra, zo niet een totaal andere verklaring voor gletsjer smelt en groei moet zijn. En zodra wetenschappers de realiteit de rug toekeren, is aan kunstenaars de taak om zaken in een juist, op z'n minst ander, ruimer perspectief te plaatsen. Zo ontstond een deels waarnemend en theoretisch kunstenaarsonderzoek, waarbij duidelijk werd dat het gangbare besef van gletsjers vermoedelijk niet klopt, de huidige opvatting over het ontstaan van de aarde op z’n minst onvolledig is en Climate Change vanuit een ander perspectief moet worden bezien.

 

 

 

Documentair Research Project

Mixed Media (Langlopend Project)