Studio BNB

Documentair Project

 

Sinds de film "The Inconvenient Truth" is de wereld in de ban van CO2. De reductie ervan heeft grote urgentie, omdat gevreesd wordt dat anders de zeespiegel op termijn, flink zal stijgen. Groen en duurzaam hopen we de wereld te redden, maar ondertussen maken we met alle groene, duurzame en conserverende maatregelen, de aarde in een sneller tempo kapot dan ooit. Klimaatsverandering heeft een fikse impact op de aarde, maar mens en dier zijn in staat zich aan de gevolgen ervan te adapteren. Dat geldt echter niet voor een gebrek aan schoon drinkwater, overexploitatie, massale ontbossing en toxische vervuiling. De aarde is een complex systeem en door slechts één oorzaak aan te wijzen voor alle problemen, creëren we ongemerkt steeds meer problemen. Dit langlopend project brengt uiteenlopende gevolgen voor de aarde in beeld, die door ons hedendaags single-issue denken over het hoofd worden gezien.

 

 

 

Langlopend Documentair Project

Fotografisch (2010-heden)