Studio BNB

Studio BNB staat ingeschreven bij de KvK en is gevestigd te Delft. Voor interesse in ons werk zijn we zowel telefonisch als per e-mail te benaderen.

 

Mailto: info@studiobnb.nl

 

Of bel: 06-30782752

 

 

Achtergrond bij ons werk en Studio BNB

 

Tot 1850 werkten kunstenaars veelal samen met wetenschappers en waren onderdeel van de KNAW. Vaak waren kunstenaars halve wetenschappers en vice versa, wat tot vergaande inzichten met betrekking tot de werking van de natuur leidde. Kunstenaars waren van belang om experimenten te documenteren en bevindingen uit het andere eind van de wereld met anderen te kunnen delen. Door de opkomst van de fotografie werd de rol van kunstenaars in de wetenschap overbodig en werden de kunsten uit de KNAW gezet. Kunstenaars beschikken echter niet enkel over vaardigheden die handig zijn om iets 'mooi' in beeld te kunnen brengen, ze bekijken tevens de wereld op een fundamenteel andere wijze.

 

Met het schrappen van de kunsten uit de KNAW verdween dan ook tevens het holistische denken uit de wetenschap. De wetenschap werd mechanisch, raakte gefixeerd op details en wetenschappers zien regelmatig iets over het hoofd. De noodgedwongen autonoom geworden kunst raakte vanaf 1850 bovendien zoekende naar nieuwe manieren om zichzelf als beroepsgroep staande te houden. Door de opkomst van de digitale fotografie en het brede scala aan beeld mogelijkheden waarvan de hedendaagse wetenschap gebruik kan maken, konden ruim anderhalve eeuw later ook fotografen op zoek naar een nieuwe invulling van hun beroepspraktijk. Daarmee werd het de hoogste tijd om, met fotografie als middel, de meerwaarde van kunstenaars in de wetenschap zichtbaar te maken.

 

In 2010 startten we een onderzoek naar de ondergrondse waterhuishouding van onze planeet en besloten parallel eraan de impact van diverse nieuwe energie bronnen nader te bekijken. Gaandeweg werd duidelijk dat Climate Change niet zozeer door CO2 gedreven wordt, maar grotendeels het gevolg is van zeer vergaande waterschade aan onze planeet. Die waterschade is ten dele door de olie- en gasindustrie ontstaan, maar het overgrote deel ervan is door de mijnbouw sector veroorzaakt. Die laatste schade continueert bovendien zolang we ons bij de bestrijding van Climate Change slechts op CO2 reductie richten en wordt versterkt als we in onze poging om CO2 te reduceren, grijpen naar middelen die mijnbouw op Groenland en Antarctica vereisen.

 

Om in harmonie met de aarde te kunnen leven dient veel meer te veranderen dan menigeen beseft. In een poging om als fotografen, annex kunstenaars duo een bijdrage aan de oplossing te kunnen bieden, startten we in 2012 dan ook een tweede onderzoek, een lens-less research project naar natuurlijke elektriciteit en universele creatie. Daarbij werd zichtbaar dat plasma fysica een nieuwe boost kan gebruiken en er dringend nood is aan onafhankelijk fundamenteel onderzoek om onze huidige milieuproblemen het hoofd te kunnen bieden. Onderwijl werd duidelijk dat ook voor ons fotografie, als medium, tekort begon te schieten en besloten we ons, naast fotografische en filmische media, tevens 3D-visualisaties en data-visualisaties eigen te maken.

 

Om het lens-less project lens-based te kunnen continueren, ontstond bovendien de noodzaak om technisch beter te leren fotograferen. Theater- en lichtkunst fotografie bleek daartoe zowel een goeie, als leuke uitdaging en leverde in het voorjaar van 2015 geheel onverwacht een aantal opdrachten op. Zodoende staat Studio BNB sinds 2015 geregistreerd bij de KvK en levert naast autonoom werk, werk in opdracht.

 

 

Onze eigen achtergronden

 

Anique heeft haar roots in de mariene biologie/hydrologie en studeerde in 2002 af als autonoom beeldend kunstenaar aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, met als specialisatie lens-based media. Als afstudeerproject startte ze een zoektocht naar manieren om wetenschap te integreren in kunst. Zeven jaar na haar afstuderen besloot ze zich als kunstenaar opnieuw met wetenschap bezig te gaan houden. Vanaf 2009 ontstond al reizend een integratie van haar wetenschappelijke roots met haar kunstenaars achtergrond en ontwikkelde ze zich tot documentair fotografe. In 2014 besloot ze zich door te ontwikkelen tot allround fotografe en levert sindsdien ook werk in opdracht. Daarnaast helpt ze Hermen bij het nabewerken van 3D renders.

 

Hermen is van oorsprong opgeleid als ingenieur hydrodynamica en studeerde in 2002 af aan de TU Delft. Na een aantal jaar als naval architect werkzaam te zijn geweest, raakte hij burn-out en zag zichzelf genoodzaakt een carrière switch te maken. Vanaf 2009 groeide al reizend het besef dat er veel meer moet veranderen, dan hij als ingenieur ooit veranderen kon en dat was het startsein om zich om te gaan scholen tot 3D ontwerper. In 2014 besloot hij zichzelf Cinema 4D eigen te gaan maken en gaandeweg kreeg daarin ook zijn bèta achtergrond opnieuw een plek. Naast 3D modelleren is hij thuis in geluid en ontwikkelt Python plugins. Zodra bij een opdracht extra licht is vereist, helpt hij Anique bovendien bij de belichting.

 

 

Van belang voor opdrachtgevers

 

Bij fotografische opdrachten hanteren we een uurtarief van 60,- euro per uur en de algemene voorwaarden van de fotografen federatie, zoals opgesteld in 2005. Bij visualisatie opdrachten vinden prijsafspraken in overleg plaats en passen we de algemene voorwaarden per opdracht aan.

About & Contact